Home Orthodontie door de tandarts

Orthodontie door de tandarts

Orthodontie door de tandarts

Er zijn ongeveer 250 orthodontisten en 3000 tandartsen die in Nederland orthodontische behandelingen uitvoeren. 40% van alle orthodontie wordt door tandartsen gedaan.


Is er verschil in kwaliteit?
Er is geen verschil geconstateerd tussen de kwaliteit van de behandelingen uitgevoerd door orthodontisten of tandartsen.
De VTvO wil ervoor zorgen dat ook in toekomst geen verschillen zullen ontstaan.
Het kwaliteitsborgingsysteem dat hier voor zorgt is het OK-register van de VTvO.
Hierin kunnen tandartsen worden ingeschreven die aan vergelijkbare eisen voldoen als die waaraan de orthodontisten moeten voldoen om in het specialistenregister ingeschreven te blijven.


Word ik door een tandarts of een orthodontist behandeld?
Om onduidelijkheid over deze vraag te voorkomen zijn er begin 2017 heldere afspraken gemaakt tussen alle betrokken partijen. “Tandarts voor orthodontie” is de titel die tandartsen gebruiken als zij (veel) orthodontische behandelingen uitvoeren.
De huis-tandarts bepaalt meestal of hij de noodzakelijke behandeling zelf uitvoert of verwijst naar een collega tandarts voor orthodontie of een orthodontist. Voor de vergoeding van de zorgverzekering maakt het voor de patiënt niet uit wie de behandeling uitvoert.
Tandartsen en orthodontisten hebben elkaar nodig en dienen, met respect voor elkaars deskundigheid, zich te houden aan de spelregels. Het belang van de patiënt dient voorop te staan: patiënten hebben recht op een deskundige en zorgvuldige behandeling. Kennis en ervaring van de behandelaar zijn belangrijk maar ook het vertrouwen en de communicatie tussen de tandarts-verwijzer en patiënt.
Dit alles -natuurlijk samen met de praktijkvoering van de behandelaar- is essentieel voor een geslaagde orthodontische behandeling.